Utfordringa er at dette leier ofte til driftsstans på pumpestasjonar/reinseanlegg rundt om i kommunen. Når pumpene stopper opp vil avløpsvatnet renne ut i naturen. Sidan kommunen sitt driftspersonell må ut og reinse pumpene, kan dette føre til auka gebyr. Oppmodar alle om å ha gode rutiner for handtering av avfall. Vi oppmodar alle om å ha gode rutiner for handtering av avfall. 

Våtservietter, Q-tips, fett, matrester, stivt papir, målingsrester, whitesprit, sanitærbind, bleier og moppar er dei vanlegaste artiklane vi kastar i toalettet, som skapar trøbbel for avløpet. Andre ting som også kastast i toalettet er bomull, hår, klutar, pussegarn, olje, oljeprodukt, løysemiddel, tynner og beis.  

Det er berre tre ting som skal i do; bæsj, tiss og dopapir.