Nødnummer

110 Brann

112 Politi 

113 Ambulanse 

116 117 Legevakt 

Beredskap

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid: tlf. 959 84 600 (beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

I opningstida kan alternativt sentralbordet kontaktast: tlf. 57 63 29 00

Barnevernvakt (heile døgnet): tlf. 902 13 481
Eller du kan nytte "Alarmtelefonen for barn og unge" tlf: 116 111 (heile døgnet) 

Retningsliner Sorg- og kriseteamet Aurland kommune 2024 (pdf).

Aurland kommune har tatt i bruk varslingssystemet «Varsling 24» for å kunne nå innbyggjarane raskt med viktige meldingar. Varslinga skjer ved utsending av tekstmelding (SMS) til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Teknisk vakt

Kontaktinformasjon på kveld, natt og helg:
Teknisk vakt (vakttelefon) utanom kontortid:tlf. 959 84 600 (kommunale bygg, veg, vatn og avløp).

Kontaktinformasjon på dagtid: 
Aurland kommune Kommunal driftseining tlf. 959 84 604 eller sentralbordet tlf. 57 63 29 00.
Kommunen sine opningstider er måndag til fredag 08.00-15.30

Byggesak

For kontakt med sakshandsamar byggesak, sjå her