22. jan. 2021 kl. 16:19

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer
Kommunevåpen for nyhende

Varsel om kokepåbod i Undredal

Borehol som forsyner Undredal vassverk er ute av drift. 

Fram til nytt borehol er etablert, blir vatn pumpa direkte frå elva. Vanligvis er det eit UV anlegg i drift ved pumping frå borehol. I og med at det no vert teken vatn direkte frå elva vil kommunen køyre to UV anlegg i serie. Fram til det ligg føre to påfølgjande godkjende vassprøvar, vil det vera kokepåbod for abonnenter  tilknytt Undredal Vassverk. 

Ta kontakt med tenesteleiar Teknisk Reinhardt Sørensen 95984604 ved spørsmål. 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland