Søndag den 23 juni er det sankthansaften, i den forbidelse er det mange som ønsker å brenne jonsokbål. Dersom du skal brenne jonsokbål må du søke om løyve først. 


Søknadsfrist er fredag 21 juni.


Fyll ut skjema og send per e-post til Reinhardt Sørensen, e-post: reinhardt.sorensen@aurland.kommune.no

Du kan også kome innom rådhuset og fylle ut søknadsskjema. 

Den som tenner bålet er ansvarleg for vurderingane som er gjort.


Før bålet vert tent må ein tenkje på følgjande

 • Plassering må vera slik at det openbart ikkje kan føre til brann, les Forskrift om brannforebygging §3.

 • Slokkemidlar som bøtter med vann, vannslange mv. må vere tilgjengeleg

 • Ha god avstand til bygningar, vegetasjon og anna som kan ta fyr (det generelle forbodet i skog og annan utmark gjeld fortsatt)

 • Det er forbode å brenne plast, bygningsmateriale og anna søppel

 • Ta omsyn til skogbrannfare og vindforhald

 • Ikkje bygg bålet for stort slik at du har kontroll på det og kan sløkkje ved behov.

 • Sørg for at born held god avstand, bruk kle i naturstoff som bomull og ull. Kunststoff smelter og tenner lett ved sterk strålevarme.

 • Det bør vere ein vaksen, edru person som er ansvarleg for bålet

 • Bålet skal vere fullstendig slokt når bålplassen vert forlatt

 • Det er ikkje lov å brenne bål på svaberg.

 • Kjem bålet ut av kontroll ring 110