Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsendring for varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen

Vedtak av plan og orientering om klagerett

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 23.04.2020, sak 026/20 vedteke regulering for Varehuset Brødrene Wangen og delar av Aurlandsvangen. 

Arealplankart