Følgande reglar er: 

Sal av øl i butikk
08:00 til 20:00 kvardagar.
08:00 til 18:00 på laurdagar og dag før heilagdagar. 

Skjenketid for alkohol er
06:00 til 03:00 for sal av øl og vin (gruppe 1 og 2)
13:00 til 03:00 for sal av sprit (gruppa 3) 

Ellers vedtok kommunestyret:

"Automatisk fornying av sals- og skjenkeløyver når sals- / skjenkestad har holdt seg innafor gjeldande regelverk."

Administrasjonen vil ta kontakt med kvar løyvehavar med informasjon om kva som gjeld for det einskilde løyvet.