Eldre sakar som ikkje finst i det digitale arkivet, kan ta noko lengre tid å leite fram. Då kan ein vente seg svar innan 5 arbeidsdagar.