Send påmelding til e-post: beate.stolen@laerdal.kommune.no , snarast og seinast 14. juli.

Informasjon me treng;
1. Arbeidsgjevar:
2. Namn på arbeidstakar:
3. Fødselsdato (ddmmåååå):
4. Statsborgarland:
5. D-nummer:

Sogn frukt og Grønt sine medlemmar sender inn liste til Inghild Lysne Sanden.

Informasjon frå Skatteetaten

Før kontrollen:

  • Søk om skattekort for personane via elektronisk skjema 1355

På kontrolldagen:

  • Ha med ID-dokument
  • Om dei vil melde seg ut av kjeldeskatt: Ta med utfylt skjema for utmelding

Etter kontrolldagen:

  • Vi produserer d-nummer, og sender dette ut til arbeidsgivarane

Om nokon har utfordringar etter kontrollen med skattekort eller d-nummer, send ein e-post til skranke-leikanger@skatteetaten.no.