koronaviruset

Helse Førde avgrensar tal korona-testar til 60 i døgnet

Nasjonalt er det knappheit på reagensar som trengst for å analysere slike prøver, også i Helse Førde. Det er difor bestemt at talet testar skal avgrensast til 60 i døgnet i tida framover, melder helseføretaket.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland