I tillegg er Camilla kontaktperson når det gjeld kulturforvaltning (kulturminne, kulturformidling, kulturmidlar). Camilla skal blant anna vere veterankontakt og sekretær for namnenemnda.

Camilla har tittel kulturkonsulent / frivilligkoordinator, og har kontor i 1. etasje på rådhuset. Ho er eit del av avdelinga forvaltning som består blant anna av rådgjevarar på plan, byggesak, klima, oppmåling og næring. Kulturforvaltning og frivilligkoordinator er organisert i denne avdelinga for å forbetre koordinering og samarbeid i forvaltningssaker, investeringsprosjekt og anna utviklingsarbeid. Avdelinga får eit større fagleg og sosialt fellesskap, og aukar beredskap ved fråvær.

Du kan ta kontakt med camilla via e-post: camilla.marie.hafstad.hansen@aurland.kommune.no