Dersom du heller ynskjer å fordele faktureringa på kommunale avgifter 4 gonger i året (mars, juli, september og desember) ta kontakt med oss, slik at me får lagt det inn på dykkar avtale i vårt systemet.

Viktig å merke seg: Me treng opplysning om anten gards og bruksnummer, adresse på eigedommen eller namnet avtalen står på i dag.

Kontakt oss ved å sende e-post til  anita.hylland@aurland.kommune.no

Telefon : 95 98 46 21

Merk emnefeltet/e-post med Fleksibel fakturering.