Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Teaterframsyning med tur i Bellskogen søndag 16 juni

Hjarteleg velkommen til teaterframsyning med tur i Bellskogen søndag 16 juni frå kl 12:00 

Bli med inn i skogsriket og opplev eit spennande vandreteater for heile familien.

Turen og teateret er gratis med plass til 35 deltakarar.

Påmelding innan 10 juni! Send e-post til aurland.folkebibl@aurland.kommune.no for å melde deg på.

Oppmøtestad: Høydalen Sti (mellom høydalen 21 og 41), Aurland.

Teaterframsyning plakat 16.06.24

Friluftsskulane

For fyrste gong skal Sogn friluftsråd starte opp friluftsskular i sine 6 medlemskommunar. Dette er eit tilbod for
barn i alderen 10-13 (fullført 4. klasse - fullført 7. klasse). Dette vil verte arrangert lokalt i kvar kommune. Påmeldingene er åpen for alle uavhengig av kva kommune bornet tilhøyrer. Informasjon om påmelding kjem så snart som mogleg. 

Friluftsskulen 2024 bilete 1

Høyring for lokale forskrifter til ny opplæringslov

Aurland kommune ynskjer høyringsinnspel til lokale forskrifter etter ny opplæringslov 1. august 2024.  Send inn høyringsforslag i digitalt skjema under høyringsutkasta.

Kommunevåpen Aurland kommune

Reglar for vaksenopplæring

Nytilkomne flyktningar har rett og plikt til vaksenopplæring i form av introduksjonsprogram, men for andre grupper varierer dette.

Rådhuset Aurland kommune

Digital innkalling på Helsestasjonen

Digitaliseringa i kommunen har no kome til helsestasjonen og skulehelsetenesta. Der du før fekk innkalling til time og vaksinering i brev kjem no innkallinga digitalt – via Helsenorge.

Kommunevåpen Aurland kommune

Høyring om oppvekstsenter i Flåm

Aurland kommune vil med dette sende ut sak om Oppvekstsenter(Flåm skule og -barnehage samlokalisert) på høyring, og ynskjer innspel på desse punkta:

  • Skulestruktur slik som i dag - skule og barnehage åtskilt
  • Oppvekstsenter 1. til 4. klasse
  • Oppvekstsenter 1. - 7. klasse
Flåm skule

Her kan barn og unge søke hjelp i sommar

Sommarferien er eit pusterom for mange, fylt av aktivitetar og moro. Men sånn er det ikkje for alle. Barneombodet har her samla nokre av hjelpetenestene barn og unge kan kontakte i sommar:


Barnevern 1

Hovudopptak barnehage og SFO 2022-2023

Barnehagane i Aurland har felles opptak som omfattar: Flåm barnehage, Aurland barnehage og  Spiren gardsbarnehage.
Felles SFO-opptak omfattar: Flåm skule og Aurland barne- og ungdomsskule (ABU).

Kommunevåpen Aurland kommune