Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Folkemøte i Flåm 31. mai kl. 18.00

Aurland kommune skal gjennomføre eit folkemøte i Flåm med utgangspunkt i oppvekstsentersaka. Dette for å sikre brei involvering i ei sak som vedkjem heile bygdesamfunnet. Saka skal og sendast ut på høyring med moglegheit for innspel. Etter dette kjem saka tilbake til politisk behandling.

Flåm med skip

Hovudopptak barnehage og SFO 2022-2023

Barnehagane i Aurland har felles opptak som omfattar: Flåm barnehage, Aurland barnehage og  Spiren gardsbarnehage.
Felles SFO-opptak omfattar: Flåm skule og Aurland barne- og ungdomsskule (ABU).

Kommunevåpen Aurland kommune

Sommarskule - SommarViten

Aurland kommune arrangerer sommarskule i år! Dette er eit tilbod til elevar på 1. – 7. steg.

Logo ViteMeir