Covid 19 forskriften har fått et tillegg til kapittel 2, kapittel 2a, som omhandler dette spesifikt.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Det er arbeidstilsynet som godkjenner innkvartering for gjennomføring av karantene.
Det må søkes aktivt om godkjenning gjennom et eget søknadsskjema på Arbeidstilsynets hjemmesider.
Mer om dette på arbeidstilsynet sine informasjonssider om Coronatiltak. Her finnes også søknadsskjema:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/