Felles landbrukskontor - ÅLA 2019

Satsar felles landbrukskontor 2019
Jordprøvar                                                                               
Gebyr for jordprøvar 330,- (2015)
Pr. prøve 30,- (2015)
Fellingsavgift                                                                              Beløp 2019
Fellingsavgift hjort - vaksen 411,-
Fellingsavgift hjort - kalv  - 
Fellingsavgift elg - vaksen 537,-
Fellingsavgift elg - kalv  -
Sal av fallvilt pr. kg. (inkl. mva) 75,-

Søknad om konsesjon etter konsesjonslova    5000,-*)
Søknad om deling etter jordlova                      2000,-*)                      

*) makssatsar bestemt i forskrift

eFaktura

Få rekninga som eFaktura

Aurland kommune tilbyr eFaktura til sine kundar.

Med eFaktura får du rekninga ferdig utfylt i nettbanken. Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med eit klikk.

I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte rekningar – uansett kvar du er.

 

eFaktura medfører at rekningane vert sendt til deg ferdig utfylt til nettbanken din i staden for i postkassen. Du slepp såleis å bruke unødig tid på inntasting av lange KID- og kontonummer. Du kan gjere eigne endringar før du godkjenner betalinga. eFakturaer som allereie er betalt, ligg tilgjengeleg i nettbankarkivet ditt i 16 månader.

Det vil også vere mogleg å kombinere eFaktura med avtalegiro. Du vil då få faktura med spesifikasjon tilsendt elektronisk til din nettbank, medan trekket vil skje automatisk ved forfall.

Avtale om eFaktura med Aurland kommune teiknar du sjølv i nettbanken din.

For meir informasjon, sjå internettadresse www.efaktura.no  eller kontakt økonomiavdelinga, tlf. 57 63 29 53.