Innspurt på nye Haugen bru

Hektisk innspurt på nye Haugen bru

PEAB er i rute med sluttføring av nye Haugen bru. Etter kontrakta skal brua overleverast til Aurland...
Brannøving på ABU

Branntryggleik på Aurland barne- og ungdomsskule (ABU)

Alle tilsette på ABU har i dag fått grundig innføring i brannarbeid og tryggleik på skulen.
Kringom

Ruteendringar frå 21. august

I samband med ny ruteperiode 21. august er det gjort enkelte endringar på rutetilbodet.
Oppstart skulane og barnehagane 21. august

Oppstart skular og barnehagar i Aurland

Måndag 21. august startar det nye skule- og barnehageåret.