Ordførar Noralv Distad, Bjørg Fritsvold og rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskule Aksel Hugo

Sogn Jord- og Hagebruksskule - 100 år for ei rikare framtid

Rektor, lærarar,  tilsette, elevar og alle andre venner av Sogn Jord- og Hagebruksskule: Aurland kom...
BlimE-dansen på ABU 2017

Våg å vere ein venn

Stor suksess! Glade elevar dansa BlimE-dansen 2017 på torsdag. Fleire generasjonar som tilskodarar p...
TV - AKSJONEN 2017

Støtt TV-aksjonen 2017 til inntekt for UNICEF!

Kommunekomiteen i Aurland ved Anita Lærum, Sturle Ryum og Margunn Tolleshaug oppmodar deg til å vere...
Simas logo

SIMAS tek over renovasjonskøyringa

Pressemelding 21.09.2017: SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen.