Statens vegvesen

Vegstenging Langhuso - Undredal torsdag 24. august - fredag 25. august

Fylkesveg 601 i Aurland blir nattestengt ca ein kilometer nedanfor Langhuso frå torsdag 24. august k...
Innspurt på nye Haugen bru

Hektisk innspurt på nye Haugen bru

PEAB er i rute med sluttføring av nye Haugen bru. Etter kontrakta skal brua overleverast til Aurland...
Brannøving på ABU

Branntryggleik på Aurland barne- og ungdomsskule (ABU)

Alle tilsette på ABU har i dag fått grundig innføring i brannarbeid og tryggleik på skulen.
Kringom

Ruteendringar frå 21. august

I samband med ny ruteperiode 21. august er det gjort enkelte endringar på rutetilbodet.