Skulestart, brev til 1. klasse

Skulestart

Eg ønskjer alle elevane ved Aurland barne- og ungdomsskule (ABU) og Flåm skule velkommen til eit nyt...
Rådhuset Aurland kommune

Ope informasjonsmøte

Tema: Framlegg frå Sjøfartsdirektoratet til forskrift som regulerer utslepp til luft og sjø i verdsa...
PC illustrasjon

Ledig stilling - IKT- konsulent / driftsoperatør

Vi aukar bemanninga på IKT og søkjer etter IKT-konsulent/driftsoperatør.
Aurland og Lærdal kommunevåpen

Ledig stilling - musikklærar i kulturskulen

Stillinga er eit samarbeid mellom Lærdal og Aurland, og arbeidsområdet vert fordelt mellom desse kom...