Jordmor Kari og helsesøster May Sigrun

Informasjon frå helsestasjonen

Om Gratis HPV vaksine, Drop - in og Helsestasjonstenesta for ungdom:
Markering av Den Internasjonale Alzheimerdagen 2018

Markering av Den Internasjonale Alzheimerdagen

Den Internasjonale Alzheimerdagen er 21. september. Me markerar dagen 19. september 2018. Tema: ...
Kommunevåpen Aurland kommune

Serviceskyss

Serviceskyssen er open for alle. Du må tinga plass innan kl. 19 dagen før. Du tingar plass ved å rin...
Rådhuset Aurland kommune

Møteprotokoll frå kommunestyremøtet 13. september 2018

Her kan du lese møteprotokollen frå kommunestyremøtet 13. september 2018 (pdf)