Oppstart Furuly

Igangsettingsløyve Furuly – oppføring av 6 bustadeiningar

Aurland kommune har gjeve igangsettingsløyve for sanitæranlegg, grunn- og terrengarbeid og betongarb...

Aurland barne og ungdomsskule innbyr til framsyninga "Ein Thorbjørn Egner-kavalkade" 4. og 6. april

Me har gleda av å innby til barnesteget på Aurland barne- og ungdomsskule si framsyning; Ein Thorbjø...
Flyktningeguide

Flyktningguide i Aurland og Lærdal

Røde Kors i Aurland kommune og Lærdal kommune vil invitere til informasjonsmøte om flyktningguide. D...
Frå venstre Nour Gazwan Alawad og babyen Khtab Omar Alawad, Maryam Sikh Almakkarah og Ammar Abduljabbar AlAmmouri Foto Linn-Janette Skarsbø

Ynskjer du å hjelpa dei nye innbyggjarane våre med å læra seg norsk?

Som del av introduksjonsprogrammet til dei busette flyktningane i Aurland skal flyktningtenesta skaf...