Nytilsett i Aurland kommune

Nytilsett i Aurland kommune

Etter at dei første flyktningane kom til Aurland hausten 2016, har allereie 2 fått ordinært arbeid. ...
Stondalstunnelen

Stondalstunnelen stengd laurdag 27. mai 09.00 - 14.30

Laurdag 27. mai har Aurland brannvern og Statens vegvesen teknisk brannøving i Stondalstunnelen frå ...
Aftenposten omtalte vegen allereie i september 1966

Aurlandsvegen 50 år

Velkommen til markering på Aurlandsvangen 1. juni kl. 16.00.
Stien i Aurlandsdalen er open. God Tur !

Stien i Aurlandsdalen er open

ONSDAG 24.05.2017; Stien i Aurlandsdalen er no rydda etter raset.