Nyhende

Arkiv ›
Økonomisjef Reidar Johnsen samanfattar budsjettsaka på rim:

Møte i kommunestyret torsdag 15. desember kl. 12.00

Sakspapir ligg ute til offentleg gjennomsyn hjå Coop i Flåm, Undredalsbui, Hylland`s eftf. , og på r...
Jakt i Aurlandsfjellet

Reinsjakt i Aurland for 100 – 150 år sidan

I 1916 handsama Nordre Bergenhus Amt (noverande Sogn og Fjordane fylke) ei sak om reinsjakt i Aurlan...
Rådhuset Aurland kommune

Ekstra møte i plan og utvikling tysdag 13. desember

Plan og utvikling held ekstra møte tysdag 13. desember kl. 09.00. Det er lagt opp til telefonmøte, m...
NAV

NAV Aurland stengd måndag 12. desember

NAV Aurland sitt publikumsmottak er stengd måndag 12. desember. Du når oss via kontaktsenteret på 55...