Beathe Ekhall Stentvedt

Breibanddekninga kjem seg steg for steg

Enno manglar det ein del på at alle som ønskjer installasjon av breiband har fått tilbod om det, men...
Tilsette på førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs på huset

Tysdag 24.10.17 fekk tilsette i sentraladministrasjonen repetert førstehjelpskunnskapane sine. Inst...
Kommunevåpen Aurland kommune

Tette avløpsrøyr på A-feltet i Flåm

Problemet er no løyst. Årsaka til tette avløpsrøyr var feitt i røyra. Vedlikehalsdarbeid vert gjenno...
Aurland Hamnevesen KF

ISPS vakter og sesongmedarbeidarar 2018

Aurland Hamnevesen KF skal tilsetja medarbeidarar i Flåm hamn for sommarsesongen 2018. Sesongen star...