Kommunestyremøtet 14.09.2017

Møte i kommunestyre torsdag 31. mai

Sakspapir til møtet i kommunestyret 31. mai  kan du lese her 
Arkivfoto;bråtebrann

Open eld/bålbrenning i Aurland - generell åtvaring

Grunna det gode veret me har hatt i lang tid er skogbrannfaren stor.
Buss

Rutetilbodet 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer med dette brukarar av kollektivtilbodet til å komme med inn...
Rådhuset Aurland kommune

Ekstra utvalsmøte

I dag er det ekstra møte i utvalet Omsorg, oppvekst og kultur (OOK). Sakspapir til møte i OOK kan du...