Samleside for born og familie i Aurland

Barnehage: Aurland har to kommunale barnehager,  Vangen barnehage og Flåm barnehage. I tillegg er det ein privat barnehage i kommunen, Spiren Gardsbarnehage.

Grunnskule:  Kommunen har to grunnskular i drift. Aurland barne- og ungdomsskule har 1. -10. klasse. Tenesteleiar/rektor ved skulen er Odd Mikalsen. Flåm skule har 1. - 7. klasse. Tenesteleiar/rektor på Flåm er Astrid Hassel. 

Skulefritidsordning (SFO): Det er tilbod om SFO både ved Aurland barne- og ungdomsskule og på Flåm skule.

Barnevern:  Tenestseleiar for Aurland og Lærdal Barnevern er Anja Brekke Moldvær.

Vidaregåande opplæring: Fylkeskommunen har ansvar for all vidaregåande opplæring. I Aurland finn du Sogn jord- og hagebruksskule (SJH). Skulen underviser i økologisk landbruk og er den einaste økologiske jordbruksskulen i landet.

Vaksenopplæring: Kontaktperson for grunnskuleopplæring for vaksne, spesialundervisning og undervisning i norsk med samfunnskunnskap for vaksne er tenesteleiar Ingrid Steine Bortne.

Skuleskyss: Spørsmål om skuleskyss med buss til og frå Aurland barne- og ungdomsskule og Flåm skule kan rettast direkte til aktuell skule. For elevar ved Sogndal vidaregåande skule har kommunen tilbod om skuleskyss med buss skuleåret 2016 / 2017. 

Skulerute 

PPT: Aurland kommune har avtale med PPT-Sogn om kjøp av tenester frå det pedagogisk-psykologiske kontoret der. PPT er ein stad der foreldre, elevar, skule- og barnehagepersonell eller helsepersonell kan søkja råd i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring for barn.

Familiekontor / familievernkontor /familievernteneste: Aurland kommune er knytta til Familiekontora for Sunnfjord og Sogn, som har tilbod om parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilboda er gratis, og du treng ikkje henvisning.

Kvalitetsvurderingssystem for grunnskulen tilrettelagt for nettsida her - er under arbeid. Kontaktperson for dette temaet er Anders Mo.


 
 
 
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap