Administrativ organisering

Aurland kommune er organisert i ein to-nivåmodell med 9 tenesteeiningar, i tillegg til NAV.

Rådmann
Rådmann Steinar Søgaard
Telefon:57 63 29 30 
Mobil: 959 84 633
E-post: Steinar Søgaard 


HR - sjef
Norunn Haugen
Telefon: 57 63 29 60
Mobil: 476 74 567
E-post: Norunn Haugen 
HR-sjef er fast avløysar for rådmann. 

Støtte og stab er organisert under rådmannen og utførar tenester både internt i Aurland kommune sin tenesteproduksjon og ut mot brukar.   

Tenesteeiningar
Kommunen har ni tenesteeiningar i tillegg til NAV Aurland. Tenesteleiar for kvar eining har fullt personal- og økonomisk ansvar.

Organisasjonskart Aurland kommune

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap