Skatt

07. august 2015 Les mer

SIMAS

19. oktober 2010 Les mer...

ÅLA (V)

19. oktober 2010 Les mer...

Sogn regionråd

19. oktober 2010 Les mer...

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap