LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) ivaretek medlemskommunane sine interesser i saker om kraftutbygging. 

Nettsida til LVK
Nettsida til LVK inneheld informasjon om energipolitiske og -juridiske spørsmål, som mellom anna  kraftpris, posisjonen til kommunar ved bygging av nye kraftverk og nye kraftleidningar, vassdragsmiljø og -vern, småkraftutbygging med vidare.

I tillegg inneheld den informasjon om inntekta kommunen får i form av naturressursskatt, konsesjonsavgift og eigedomsskatt.

Gå til nettsida til LVK her

 

 

Aurland er kjend for kraftproduksjon Foto: E-CO og Aerosport
Foto: E-CO og Aerosport
Aurland er kjend for kraftproduksjon Foto:
Kraftkommunen Aurland Foto Aurland kommune
Foto: Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap