Utvikling av Aurlandsvangen

Torsdag 26. oktober var det samla over 70 deltakarar på Symposium for utvikling av Aurlandsvangen.

At så mange valgte å vera med og å bidra med sine tankar og idèar var langt meir enn forventa.

Dette vitnar om at innbyggjarane i Aurland er opptatt av korleis Aurlandsvangen lyt vera, og at det er viktig med ei bevisstgjering om korleis vi ynskjer at Aurlandsvangen skal utvikla seg i framtida.

Ein tettstad er i stadig endring, og slik sett vil arbeidet med utvikling av Aurlandsvangen vera ein kontinuerleg prosess.

Når alle tilbakemeldingane frå symposiet er mottatt vil oppdatert informasjon bli tilgjengeleg her på nettsida, her vil de også finne anna relevant informasjon om Aurlandsvangen.

PÅ BENKEN: Næringssjef Inge Håvard Aarskog og ordførar Noralv Dista
PÅ BENKEN: Næringssjef Inge Håvard Aarskog og ordførar Noralv Distad
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap