Flåm skule på tur til Island

Lærarar på tur til Gdansk og Island

27. og 30. april var det elevfrie dagar og store delar av personalet på ABU og Flåm skule nytta høvet og reiste på studietur til hhv. Gdansk og Island

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap