Høyring - lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Aurland kommune

Framlegget til forskrift er tilgjengeleg på kommunetorget på rådhuset og elektronisk her på nettsida 

Høyringsfristen er sett til 01.11.17. Uttale til forskrifta kan sendast elektronisk til post@aurland.kommune.no eller til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.

Ny kledning på Aurland helsetun
Aurland helsetun
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap