Finansiering av asfalt og gatelys på plass !

Aurland kommune har over lengre tid drøfta finansiering av gjenoppbygging av Flåmshagevegen med dei ulike forsikringsselskapa og Naturskadefondet. - I dag, fredag 19. mai har alle selskapa slutta seg til Aurland kommune sitt framlegg til fordeling av kostnadene.

Den private vegen vert no sluttført med fast dekke og gatelys i løpet av sommaren !  Aurland kommune vil stå føre sluttføring av arbeida ut frå avtala som er inngått.

Finansiering av asfalt og gatelys
Finansiering av asfalt og gatelys på plass (arkivfoto)
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune, sentralbord
Telefon: 57 63 29 00
Telefaks: 57 63 29 01
SMS: 959 84 649

Kommunal beredskapstelefon / teknisk vakt utanom kontortid:
tlf. 57 63 29 05 / 959 84 600
(beredskap brann, kommunale bygg, veg, vatn og avløp)

Kommunal beredskap