Aurland Kommune - heim»Planportal
 • Illustrasjon temamøte frå drodleriet.no

  Påmelding til temamøte – lokalsamfunn og næring

  I samband med arbeidet med samfunnsdelen arrangerer Aurland kommune fleire temamøte om lokalsamfunn og næring i februar. Her får du informasjon om tidspunkt og påmeldingsfrist.

 • Illustrasjon frå Arendalsfolk.no

  Innspel til samfunnsdelen

  Du kan sende inn innspel ved å svare på spørsmåla nedanfor eller sende inn generelle innspel.

 • Medverknad

  Har du meining om framtida til Aurland? Slik kan du bidra

  Aurland kommune har starta arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen styrer samfunnsutviklinga til kommunen dei neste tolv åra og derfor ønskjer me at så mange som mogleg bidrar i planprosessen. Her kjem informasjon om korleis du kan bidra.

 • Brukerundersøkelse illustrasjon

  Vi gjennomfører innbyggjarundersøking per telefon!

  Bur du i Aurland kommune? I dei næmaste vekene kan du bli oppringt av Sentio Research Group. Sentio ringer frå eit telefonnummer i serien 61409150-6140959 eller 74605730.

 • Planprogram samfunnsdelen

  Høyring planprogram samfunnsdelen til kommuneplanen

  I planprogrammet er det skildra korleis arbeidet med samfunnsdelen skal organiserast, opplegg for medverknad, kva som skal vere hovudtema i samfunnsdelen og behovet for utgreiingar. Planprogrammet ligg ute på høyring fram til 18.januar. 

Siste uttalar

Ingen kommentarar å vise!

Siste vedtekne planar

Det finnes ingen siste vedtatte planar.
Gå til arkiv ›