Aurland Kommune - heim»Planportal
 • Planprogram samfunnsdelen

  Høyring planprogram samfunnsdelen til kommuneplanen

  I planprogrammet er det skildra korleis arbeidet med samfunnsdelen skal organiserast, opplegg for medverknad, kva som skal vere hovudtema i samfunnsdelen og behovet for utgreiingar. Planprogrammet ligg ute på høyring fram til 18.januar. 

 • Arealdelen

  Oppstart 2021

  Oppstart av arbeidet med arealdelen skal starte opp i første kvartal 2021. 

 • Fellesmøte i Hol

  Om planportalen

  Kort introduksjon til reguleringsplan, kommuneplan og lokal forskrift.

 • Test

  Test

Siste uttalar

Ingen kommentarar å vise!

Siste vedtekne planar

Det finnes ingen siste vedtatte planar.
Gå til arkiv ›