Aurland Kommune - heim»Planportal

Oppstart 2021

Oppstart av arbeidet med arealdelen skal starte opp i første kvartal 2021. 

Dette vedtok kommunestyret i samband med politisk behandling av planstrategien 17.sept 2020. I første omgang vert det arbeida med planprogrammet, som seier noko om korleis arbeidet med arealdelen skal organiserast, korleis medverknad skal skje og kva tema det skal fokuserast på. Samfunnsdelen vil leggje føringar for arealdelen. 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Arealdelen