Her finn du saksdokumenta

Formannskapet vedtok å leggje planprogrammet for samfunnsdelen ut på høyring i møte 26.november. 

- Trykk her for å lese saksutgreiinga

- Trykk her for å lese planprogrammet

- Trykk her for å lese medverknadsplanen

 

Slik sender du inn innspel

Trykk her for å sende inn elektronisk innspel.  Trykk "direkte til skjema" dersom du ikkje ønskjer å opprette brukar. 

Merknadar til planprogrammet kan òg sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland eller til post@aurland.kommune.no innan 18.01.21

  

Ta gjerne kontakt med sakshandsamar anja.marken@aurland.kommune, 95984628 eller Ingunn B. Skjerdal ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no, 95984646 ved spørsmål.