Aurland Kommune - heim»Planportal

Om planportalen

Kort introduksjon til reguleringsplan, kommuneplan og lokal forskrift.

Kva er ein reguleringsplan?

Ein reguleringsplan er ein detaljplan som regulerer utnytting av grunn og bygging i bestemte områder av kommunen. Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre fasar av prosessen: oppstart av reguleringsplanar, reguleringsplanar til høyring og vedtekne reguleringsplanar.

Plan- og bygningslova dele reguleringsplan i to kategoriar; områderegulering og detaljregulering.

 

Kva er ein kommuneplan?

Kommunane skal etter plan og bygningslova utføre ein fortgåande kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklinga.

 

Kva er ei lokal forskrift?

Forskrifter er avgjersler om rettar og plikter (vedtak) som rettar seg mot ei ubestemt gruppe eller krets av personar. Kommunale forskrifter kan ha heimel i lov, forskrift eller eit kommunalt vedtak.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Fellesmøte i Hol