Aurland Kommune - heim»Planportal

Høyring planprogram samfunnsdelen til kommuneplanen

I planprogrammet er det skildra korleis arbeidet med samfunnsdelen skal organiserast, opplegg for medverknad, kva som skal vere hovudtema i samfunnsdelen og behovet for utgreiingar. Planprogrammet ligg ute på høyring fram til 18.januar. 

Her finn du saksdokumenta

Formannskapet vedtok å leggje planprogrammet for samfunnsdelen ut på høyring i møte 26.november. 

- Trykk her for å lese saksutgreiinga

- Trykk her for å lese planprogrammet

- Trykk her for å lese medverknadsplanen

 

Slik sender du inn innspel

Trykk her for å sende inn elektronisk innspel.  Trykk "direkte til skjema" dersom du ikkje ønskjer å opprette brukar. 

Merknadar til planprogrammet kan òg sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland eller til post@aurland.kommune.no innan 18.01.21

  

Ta gjerne kontakt med sakshandsamar anja.marken@aurland.kommune, 95984628 eller Ingunn B. Skjerdal ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no, 95984646 ved spørsmål.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.
Planprogram samfunnsdelen