Aurland Kommune - heim»Planportal»Korleis påverke

Korleis påverke

Møt oss på butikken - for å gi innspel til samfunnsdelen

Du kan møte oss på butikken på tysdag og laurdag for å gi innspel, stille spørsmål og få informasjon om korleis du kan bidra i arbeidet med samfunnsdelen.

Tysdag 2.feb kl.15-17: Undredalsbui og framføre Coop i Flåm

Laurdag 6.feb kl.12-14: Joker Gudvangen og framføre Spar på Aurlandsvangen

Illustrasjon frå Distriktssenteret.no

Påmelding til temamøte – lokalsamfunn og næring

I samband med arbeidet med samfunnsdelen arrangerer Aurland kommune fleire temamøte om lokalsamfunn og næring i februar. Her får du informasjon om tidspunkt og påmeldingsfrist.

Illustrasjon temamøte frå drodleriet.no

Innspel til samfunnsdelen

Du kan sende inn innspel ved å svare på spørsmåla nedanfor eller sende inn generelle innspel.

Illustrasjon frå Arendalsfolk.no

Har du meining om framtida til Aurland? Slik kan du bidra

Aurland kommune har starta arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen styrer samfunnsutviklinga til kommunen dei neste tolv åra og derfor ønskjer me at så mange som mogleg bidrar i planprosessen. Her kjem informasjon om korleis du kan bidra.

Medverknad

Vi gjennomfører innbyggjarundersøking per telefon!

Bur du i Aurland kommune? I dei næmaste vekene kan du bli oppringt av Sentio Research Group. Sentio ringer frå eit telefonnummer i serien 61409150-6140959 eller 74605730.

Brukerundersøkelse illustrasjon

Korleis gje innspel til samfunnsdelen

Samfunnsdelen styrer samfunnsutviklinga til heile kommunen og det er derfor viktig at alle, både innbyggjarar, lag og organisasjonar, næringsliv, politikarar og andre aktørar deltek i utforminga av planen.  

Medverknad