Nasjonal tilskottsordning for inkludering av born i låginntektsfamiliar

Frivillege organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søkje om tilskott til tiltak som:

  • bidreg til at barn og unge som bur i låginntektsfamiliar kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar
  • bidreg til at barn og unge som bur i låginntekstfamiliar kan delta i ferieaktivitetar
  • bidreg til at barn og unge som bur i låginntektsfamiliar kan oppleve mestring

Søknadsfrist for 2019 er 10.desember 2018.

Kontaktperson i Aurland kommune er:
HR-sjef Norunn Haugen
Tel 4767 4567
E-post: norunn.haugen@aurland.kommune.no


Meir informasjon om tilskottsordninga finn du her på barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sine heimesider

Omtale av tiltak som Aurland kommune tidlegare har fått støtte til gjennom tilskottsordninga

 

Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet
Søknadsfrist for 2019 er 10.desember 2018
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland