LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) ivaretek medlemskommunane sine interesser i saker om kraftutbygging. 

Nettsida til LVK
Nettsida til LVK inneheld informasjon om energipolitiske og -juridiske spørsmål, som mellom anna  kraftpris, posisjonen til kommunar ved bygging av nye kraftverk og nye kraftleidningar, vassdragsmiljø og -vern, småkraftutbygging med vidare.

I tillegg inneheld den informasjon om inntekta kommunen får i form av naturressursskatt, konsesjonsavgift og eigedomsskatt.

Gå til nettsida til LVK her

 

 

Aurland er kjend for kraftproduksjon Foto: E-CO og Aerosport
Foto: E-CO og Aerosport
Aurland er kjend for kraftproduksjon Foto:
Kraftkommunen Aurland Foto Aurland kommune
Foto: Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut