Bustadkartlegginga blei utsett

I forgje utgåve av Aurlendingen og her på nettsida fortalte kommunen om bustadkartlegginga som skal bli utført i samband med den bustadpolitiske handlingsplanen kommunen arbeidar med.

Alt var klart til utsending av spørjeundersøkinga i det Aurlendingen gjekk i trykken, bortsett frå sjølve adressene som skulle klistrast på konvoluttane. For å få tak i dei måtte kommunen søke Skatt Nord om tilgang til folkeregisteropplysningane. Det skulle vise seg å vere vanskeligare enn kommunen først blei opplyst om. I samband med den nye Personvernlovgivinga må nemleg alle kommunar søke om tilgang til folkeregisteropplysningane, så søknaden frå Aurland kommune hamna i ein kø på 440 andre søknadar. Sjølve bustadkartlegginga blei derfor utsett, men spørjeundersøkingane vil bli sendt ut så fort som råd med utvida svarfrist.  

Kommunevåpen Aurland kommune
Kommunevåpen Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland