Vetrinærvakta i Lærdal

 
Vakttlf. 88 00 63 66
Timebestilling: 08.00 - 10.00
 
Opningstider for sal av fór og utstyr.
Måndag - onsdag: 12.00-15.00
Torsdag: 14.00-17.00

Kontaktinformasjon

Næringsrådgjevar
Ingeborg Lysne 

E-post: Ingeborg.lysne
@aurland.kommune.no
Telefon: 46 78 23 85

 

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland