Vetrinærvakta i Lærdal

 
Vakttlf. 88 00 63 66
Timebestilling: 08.00 - 10.00
 
Opningstider for sal av fór og utstyr.
Måndag - onsdag: 12.00-15.00
Torsdag: 14.00-17.00

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland