Fjordsenteret - hovudinngang

Ventetid for ordinære legetimar

Aurland legekontor ber om orsaking for at det vert noko ventetid for ordinære legetimar i ein periode framover. 

Til dømes gjeld dette for timar til attestar for førarkort, forsikringar osb. 
Pasientar som har fastlege i Aurland vert prioritert. Har du ikkje fastlege i Aurland vert du oppmoda om å nytte fastlegen din, eventuelt å bytte til ein fastlege i Aurland. 
 
Aurland legekontor

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland