Kurs for bønder

Velkommen til kurs for nye bønder

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start.
Me dette kurset ynskjer me å få inspirera og vera til hjelp når den nye bonden skal overta gardsdrifta og finna sin veg for vidare drift.

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid: onsdag 26.2.2020 kl 18.00-21.00

Tema:

  • Juridiske og menneskelige utfordringar ved eigarskifte– advokat Lasse Sælthun
  • Vår historie og våre val – Gøril og Einar Lie frå garden Ytre Li i Aurland
  • Informasjon frå Bondelaga i Årdal, Lærdal og Aurland
  • Finansieringsordningar hjå Innovasjon Norge
  • Skogbruk v.Skog i Sogn – skogbrukssjef Jørgen Hundseth
  • Kva kan kommunen bidra med – næringsrådgjevar Gudny Flatabø, Aurland kommune og landbrukssjef Magnhild Aspevik,

 

Velkommen til ein triveleg kveld med fagleg påfyll og sosialt samvær.

Enkel servering.

 

Påmelding innan 18.2.2020 til magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no

 

 

Arrangør:

Lærdal Næringsutvikling

Årdal Bondelag

Lærdal Bondelag

Aurland Bondelag
Felles Landbrukskontor ÅLA

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland