Vatn og avløp - gebyr for 2020

Gebyr for vatn og avløp 2020
 Type  Betalingssatsar per år
 Avlaup  
Tilknytningsgebyr 5330
Forbruksgebyr avløp 13
Fastleddgebyr avløp 1120
Avløpsgebyr bustad mindre enn 80 m2 (100m3) 1300
Avløpsgebyr bustad mellom 80-250m2 (150 m3) 1950
Avløpsgebyr bustad større enn 250 m2 (225 m3) 2925
Vatn  
Tilknytningsgebyr 5330
Forbruksgebyr vatn 13
Fastleddgebyr vatn 1320
Vassgebyr bustad mindre enn 80 m2 (100m3) 1300
Vassgebyr bustad mellom 80 - 250 m2 (150 m3) 1950
Vassgebyr bustad større enn 250 m2 (225 m3) 2925
Sal av vatn utanom fast abonnement (ny frå 2011) 27

 

For spørsmål om kommunale avgifter kan du ta kontakt med Anita Fredheim Hylland på tlf 57 63 29 13.

 

 

eFaktura

Få rekninga som eFaktura

Aurland kommune tilbyr eFaktura til sine kundar.

Med eFaktura får du rekninga ferdig utfylt i nettbanken. Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med eit klikk.

I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte rekningar – uansett kvar du er.

 

eFaktura medfører at rekningane vert sendt til deg ferdig utfylt til nettbanken din i staden for i postkassen. Du slepp såleis å bruke unødig tid på inntasting av lange KID- og kontonummer. Du kan gjere eigne endringar før du godkjenner betalinga. eFakturaer som allereie er betalt, ligg tilgjengeleg i nettbankarkivet ditt i 16 månader.

Det vil også vere mogleg å kombinere eFaktura med avtalegiro. Du vil då få faktura med spesifikasjon tilsendt elektronisk til din nettbank, medan trekket vil skje automatisk ved forfall.

Avtale om eFaktura med Aurland kommune teiknar du sjølv i nettbanken din.

For meir informasjon, sjå internettadresse www.efaktura.no  eller kontakt økonomiavdelinga, tlf. 57 63 29 53.