Sjå utlysinga her.

Ved spørsmål ta kontakt med Meklarhuset Sogn v/ Jan Rune Årøy, mobil 950 44 240.