Kommunevåpen Aurland kommune

Varsel vegstenging - Doktorbrekka

Aurland kommune gjennomfører omlegging av VA anlegg på Rygg.

Doktorbrekka vert stengt for gjennomkøyring frå Bakkane frå tysdag 11.februar til og med tysdag 3 mars som følgje av arbeidet.

Tilkomst til/frå Doktorbrekka frå Bjørgavegen i den perioden vegen er stengt.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland