stenging vatn

Varsel om stenging av vatn på Fretheimshaugane

Det skal utførast arbeid på hovudvassledninga på Fretheimshaugane. Vatnet blir derfor stengt onsdag 25. mars 2020 i perioden mellom kl. 09:00 og kl 14:00
Abonnentar på Fretheimshaugane vil bli berørt av stengingen av vatnet. 

I denne perioden kan abonnentar elles kunne oppleva redusert trykk i tappekranen.

KDE Aurland Kommune beklagar ulempene dei berørte får ved stenginga av vatnet.

Eventuelle spørsmål kan rettast til kommunetorget telf. 57 63 29 00, eller Vatn/Avløp 95 98 46 02 Entrep./ Jordalen Entreprenør 95172588

Farge på vatnet:
Dersom det blir farge på vatnet let ein kranen renne til fargen forsvinn. Tapp ut via kaldtvatn. Viss mulig bruk utekran.
Farga vatn er ufarleg, men det anbefalast å utsette kvitvasken til vatnet er til normal tilstand.
Spyling av vassledninger utførast for å sikre at vatnet til einkvar tid har tilfredstillande kvalitet. Etter noko tid dannar det seg biofilm og slam i ledningar. Dette fjernast ved å auke
hastigheita på vatnet (spyling/eller avstenging/ retningsendring på vatnet), som tek med seg avleiringar som dannast på innsida. Det spylast til vatnet er klart. V/A S.Gudv. 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland