vatnstenging

Varsel om stenging av vatn Øvregata – Rygg

Det skal monterast ny V-kum ved Trudvang. Vatnet blir derfor stengt måndag 18. mai mellom klokka 17.00 og 23.00. Abonnentar mellom Øvregata og Rygg vil bli berørt av stenginga av vatnet.

Aurland Kommune beklagar ulempane dei berørte får ved stenging av vatnet.

Eventuelle spørsmål kan rettast til entreprenør, mobilnummer 95 99 79 78.

Farge på vatnet:
Dersom det blir farge på vatnet let ein krana renne til fargen forsvinn. Tapp ut via kaldtvatn. Viss mogleg bruk utekran.
Farga vatn er ufarleg, men det anbefalast å utsette kvitvasken til vatnet er i normal tilstand. Spyling av vassledningar utførast pga. å sikre at vatnet til einkvar tid har tilfredstillande kvalitet. Etter noko tid dannar det seg biofilm og slam i ledningar. dette fjernast ved å auke hastigheita på vatnet (spyling/eller avstenging/ retningsendring på vatnet), som tek med seg avleiringar som dannast på innsida. Det spylast til vatnet er klart.        

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland