Kommunevåpen Aurland kommune

Varsel om endra tider for arbeid på Flåmsdalsvegen

Entreprenør er ferdig med arbeid om natta på Flåmdalsvegen. Det vert arbeid på vegen mellom 07.00 og 18.00. Det må påregnes inntil 30 minutter ventetid. Ved særskilte behov for passering, kontakt Melcon AS på tlf. 901 34 838 for evt. avtale om passering. Det vert passering for utrykningskøyretøy. Arbeidet vil pågå fram til påske.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland