Kommunevåpen Aurland kommune

Varsel om anleggarbeid- vegomlegging/vegstenging

Aurland kommune skal gjennomføre utskifting av vass og avløpsleidningar i delar av Fretheimshaugane bustadfelt. Strekninga mellom Fretheimshaugane 26 og Fretheimshaugane 34 vert stengt frå og med måndag 02.mars 2020 og til og med fredag 03. april 2020 som følgje av arbeidet.

Det vert etablert omkjøringsveg i forkant frå den perioden vegen er stengt.