Dei som har noko å innvende mot innstillinga må melde frå seinast torsdag 18. juni kl. 08.00.

Send ein e-post til politisk sekretariat: kristian.stramyr@aurland.kommune.no

Ver venleg og merk e-posten med «Merknad til val av meddommar».

Innstilling frå formannskapet:

Meddommarar til Gulating lagmannsrett for perioden 2021-2024:
Mann:
1. Ketil Horvei
Kvinne:
1. Inga R. Winjum

Meddommarar til Sogn og Fjordane tingrett for perioden 2021-2024:
Menn:
1. Frode Magne Haaland Bekkestad
2. Nils Thomas Valand
3. Per-Olav Bøe
Kvinner:
1. Heidi Ryum Marsh
2. Siv Linda Mannes
3. Gunn Veum

Meddommarar til Indre Sogn jordskifterett for perioden 2021-2024:
Menn:
1. Olav Terum
2. Steinar Loven
3. Geir Ove Kvam
Kvinner:
1. Marianne Holme
2. Erna Underdal Skarsbø
3. Gry Lie Roberts