Nærøyfjordområdet sin UNESCO verdsarvstatus som konkurransefortrinn mot 2030
Det vert innlegg frå framoverlente næringsaktørar, sentrale politikarar og relevante organisasjonar i tillegg til rundeborddiskusjonar og diskusjonar i plenum

 

For meir informasjon og påmelding: Utviklingskonferansen 2022 — Nærøyfjorden Verdsarvpark (naroyfjorden.no)