Utlegging av budsjett og økonomiplan

Aurland formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 44 og § 45 i kommunelova.

Aurland Hamnestyre sitt framlegg til budsjett for Aurland Hamnevesen for 2020 vert også lagt ut.

Budsjettdokumenta er lagt ut på resepsjonen i rådhuset, og er tilgjengeleg her:  

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023:
Sakspapir med vedtak i formannskapet 28.11.2019 ( pdf)
Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023 - framlegg frå formannskapet (pdf)
Prisar og gebyr 2019 - framlegg frå formannskapet (pdf)

Budsjett Aurland Hamnevesen KF 2020:
Sakspapir med vedtak i Aurland Hamnestyre 27.11.2019 ( pdf) PDF document ODT document
Driftsbudsjett Aurland hamnevesen KF 2020 - framlegg frå Aurland Hamnestyre (pdf)
Investeringsbudsjett Aurland hamnevesen KF 2020 - framlegg frå Aurland Hamnestyre (pdf)

Innspel til budsjett 2020 og økonomoplan 2020 - 2023 må vere Aurland kommune i hende seinast torsdag 12. desember kl 09.00. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022  skal handsamast av Aurland kommunestyre torsdag 12. desember.

Send til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland / post@aurland.kommune.no

 

Trygve Skjerdal
ordførar

 

Rådhuset Aurland kommune
Rådhuset Aurland kommune

Kontaktinformasjon

Næringsrådgjevar
Ingeborg Lysne 

E-post: Ingeborg.lysne
@aurland.kommune.no
Telefon: 46 78 23 85

 

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland