Kva er UKM?

Ung Kultur Møtes, gir deg sjansen til og vise kva du held på med. Arrangørane ordnar gode scener og utstillingslokale. Kreative ungdommar tar seg av innhaldet. 

Kven kan delta i UKM ?

UKM er for alle ungdommar under 20 år. På landsmønstringa er nedre aldersgrense 13 år. Kommunane bestemmer sjølve nedre alder på lokalmønstringa. Aurland har 10 års- grense.
 
På UKM kan du delta med alle kulturaktivitetar som design, musikk, teater, dans, datakunst, biletkunst, litteratur, film, foto, kunsthandverk, stand up, husflid, web-design.
Grupper og enkelt personar kan delta. Samarbeid og sett saman forskjellige kunst former.
Alle er velkomne til å delta.

Når er UKM ?

I Aurland er UKM i februar / mars   

Korleis melder du deg på UKM?

Meld deg på via nettsida www.ukm.no og klikk på ”påmelding”.Gå vidare til den kommunen der du vil delta. Her inne finn du informasjon om tid og stad for mønstring.