AURLAND BARNE- OG UNGDOMSSKULE:

Turmarsj i samband med TV-aksjonen – «Mindre alene sammen»

Søndag 21. oktober kl. 12.00 arrangerer 7. klasse ved Aurland barne- og ungdomsskule turmarsj i Aurland til inntekt for TV-aksjonen 2018.

Oppmøte klokka 12.00 ved kyrkjemuren. Turen går frå Vangen, rundt Klokkargarden og tilbake til Vangen.

Det vert sal av kaffi, saft og kaker som 7. klasse diskar opp med.

Prisar:
Barn 20 kr
Vaksne 50 kr
Familiepris 100 kr

Inntektene frå turmarsjen går til NRK sin TV-aksjon, som i år støttar Kirkens Bymisjon sitt arbeid med å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn.

TV aksjonen 2018 logo
Søndag 21. oktober kl. 12.00 arrangerer 7. klasse ved Aurland barne- og ungdomsskule turmarsj i Aurland til inntekt for TV-aksjonen 2018.
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland