1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer

Trudvang kino

Trudvang Kino er ein frivillig driven kino, starta i 1992.

Målsetjinga for kinodrifta er å gje publikum i Aurland kommune
eit så variert og kvalitativt godt kinotilbod som mogleg.

Frå august til juni set me opp om lag 65 førestillingar.


Trudvang Kino deltek kvart år i Den Store Kinodagen, kino-Norge
sin store festdag første laurdagen i november.


Ved årsskiftet 2010/2011 vart Trudvang Kino digitalisert. 
Dette innebar ei investering på meir enn 1, 2 millionar kroner, og tyder
at både lyd og bilde blir digitalt, og at publikum vil kunna oppleva kinopremierer
langt oftare enn i dag.

Desse er engasjert i drifta av kinoen:
Terje Horvei Kinoansvarleg/maskinist

 

 

 

Trudvang ungdomshus 13.10.10 Foto: Aurland kommune
Trudvang ungdomshus 13.10.10 Foto: Aurland kommune

Relaterte artikler

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland