19. jan. 2021 kl. 13:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Trimrommet i Aurlandshallen - opningstider

Trimrommet i Aurlandshallen har slike opningstider: 

 

Dag Tid
Måndag 17.00 - 21.00          
Onsdag 17.00 - 21.00
Fredag 17.00 - 21.00

Alle som skal trene i trimrommet må kjøpe treningskort.
Det er ikkje lov å bruka trimrommet utanom opningstidene, utan at dette er avtala.
Aldersgrense for bruk av trimrommet er 16 år. Ungdom mellom 14 og 16 år kan trena i følgje med foreldre/føresett.                       


 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland