Trimrommet i Aurlandshallen - opningstider

Trimrommet i Aurlandshallen har slike opningstider: 

Opningstider trimrommet
i perioden 1. november til og med 30. april
Dag Tid
Måndag   17.00 - 21.00                                             
Onsdag               17.00 - 21.00
Torsdag 16.00 - 19.00
Fredag  17.00 - 21.00
Laurdag 14.00 - 16.00

 

Opningstider trimrommet
i perioden 1. mai til og med 31. oktober

Dag Tid
Måndag 17.00 - 21.00          
Onsdag 17.00 - 21.00
Fredag 17.00 - 21.00

Alle som skal trene i trimrommet må kjøpe treningskort.
Det er ikkje lov å bruka trimrommet utanom opningstidene, utan at dette er avtala.
Aldersgrense for bruk av trimrommet er 16 år. Ungdom mellom 14 og 16 år kan trena i følgje med foreldre/føresett.                       


 

Kontaktinformasjon

Næringsrådgjevar
Ingeborg Lysne 

E-post: Ingeborg.lysne
@aurland.kommune.no
Telefon: 46 78 23 85

 

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland