Helsetun

Tiltak for å hindre smitte av koronavirus ved Aurland helsetun

Besøksforbodet ved Aurland helsetun blir utvida og vil i denne omgang gjelde til over påske.
Det vart innført besøksforbod ved Aurland helsetun 13.03.20. Tiltaket vart sett i verk for å beskytte pasientane som har auka risiko for alvorlege sjukdomsforløp dersom dei blir smitta av koronaviruset. 
 
Pårørande kan ta kontakt med avdelingane på helsetunet for informasjon:
Sjukeheim tlf 45 87 89 70
Rehab tlf 45 87 90 54
Skjerma tlf 47 45 44 09
 
Vi har stor forståing for at det er vanskeleg å ikkje få komme på besøk på helsetunet og vil takke alle for at det innførte besøksforbodet har vorte godt respektert!

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland